We beginnen dit schooljaar met een nieuwe Skills Juniors huisstijl! Ook de mbo-vakwedstrijden Skills Heroes en de vmbo-vakwedstrijden Skills Talents hebben een nieuwe vormgeving. Alle huisstijlen sluiten naadloos op elkaar aan en laten daardoor beter de doorlopende lijn in onze vakwedstrijden zien. Daarnaast sluit de nieuwe huisstijl aan op de internationale huisstijl van WorldSkills Netherlands, de nieuwe naam die onze organisatie vanaf 1 september heeft.

WorldSkills Netherlands maakt namelijk deel uit van een wereldwijde beweging in 75 landen. Allen met de visie: improving the world with the power of skills. Met de nieuwe naam onderstrepen we dat we onderdeel zijn van deze internationale organisatie.

Wilt u meer weten over WorldSkills Netherlands en de verschillende projecten? Bezoek dan WorldSkillsNetherlands.nl of neem contact op via info@worldskillsnetherlands.nl. Wilt u gebruikmaken van de nieuwe Skills Juniors huisstijl, neem dan contact op via info@skillsjuniors.nl.

Rest ons u een geweldig nieuw schooljaar te wensen!